X Gdyńskie Warsztaty dla Osób Niepełnosprawnych z Psami Asystującymi odbędą się w dniach od 7-14 października 2018 r. w Gdyni.
(więcej aktualności)


Podaruj nam swój 1%


SYSTEM KSZTAŁCENIA TRENERÓW

Fundacja nie powierza szkolenia psów asystujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia. Instruktorzy i trenerzy Fundacji to osoby, które z nią stale współpracują, wyjeżdżają na warsztaty i konferencje. Biorą udział w procesie ustawicznego kształcenia, który w organizacji pełni rolę barometru kwalifikacji i wyznacznika awansu. Na przełomie 2003-2006 r. kadra Fundacji opracowała „Program szkolenia trenerów psów serwisowych”, który powstał w ramach programu Leonardo da Vinci. We współpracy z 10 ośrodkami akademickimi Europy wypracowane zostały rozwiązania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie:

  • Moduł a) opracowania nowoczesnych technologii dostępnych dla osób z dysfunkcjami,
  • Moduł b) udostępnienia narzędzi psychologicznych ułatwiających osobom z dysfunkcjami znalezienie pracy na otwartym rynku pracy,
  • Moduł c) opracowanie „Programu szkolenia psów serwisowych” – którego brak wstrzymywał rozwój tej formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Moduł c) doprowadził do opracowania unikatowego narzędzia aktywizacji zawodowej przeznaczonego dla osób, które pragną kształcić się w kierunku wykonywania profesji trenera psów asystujących. Program został oceniony przez niezależną komisję audytorów, którzy przyznali mu bardzo wysoką punktację. Warto podkreślić, że to pierwszy, dostępny w Polsce, międzynarodowy Program, dzięki któremu kształcona może być kadra instruktorska w zakresie szkolenia psów pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wartość Programu miały wpływ również europejskie ośrodki szkolenia psów asystujących, które współpracowały przy jego tworzeniu.

<< powrót<< powrót do strony głównej

Vectra - dajemy więcej Husse, karma dla psów, karma dla kotówŚląskie Centrum Kynologiczne Gdynia moje miastoLIONS CLUB GDYNIA Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KatowicachMPL Technology Katowice Sp. z o.o.

Przyjaciółmi Fundacji DOGIQ są  osoby, organizacje i firmy, które popierają ... (więcej)

Wolontariat to niezwykła przygoda
ale i ogromna odpowiedzialność.
Przygodą jest poznawanie nowych,
niezwykłych ... (więcej)